rurik: (Default)

The increased interest in Russian literature in Stockholm, the homeland of the Nobel Prize.Today (April 4th) a new book about Brodsky "Language is god" was published, by the famous Swedish writer Bengt Yangfeldt. (This is Eglish. vers. of interview, original in this journal here: http://ruriktochkase.livejournal.com/418.html ).

http://ruriktochkase.livejournal.com/418.html (Рус. версия)
http://ruriktochkase.livejournal.com/953.html  (Серб. версия)
http://ruriktochkase.livejournal.com/1890.html (Svensk version)

The increased interest in Russian literature in Stockholm, the home of the Nobel Prize.

Today (April 4th) a new book about Brodsky #Language is god # was published, by the famous Swedish writer Bengt Yangfeldt.
It is generally accepted that the increase of interest in a writer of any country, by Stockholm literary circles, increases the chances of writers from that country to receive a Nobel Prize in the future. In turn, the literature of the countries that already have Nobel laureates, is always more closely monitored by critics from Stockholm.
It creates a positive spiral, in which success breeds the new successes. It is possible that at the moment we are witnessing one of these turns of spiral.
Of course, for the perception of the establishment, it is very importantly, who is actually focusing the interest to the literature of a given country?
This it is not the wide popularity that matters, but official recognition of that writers or critics work.
It should be noted that when viewed from this perspective, the fact that Bengt Yangfeldt was awarded "August priset", the most prestigious national prize in Sweden, his attempt to focus public attention acquires special importance. In addition to literary critics, Yangfeldts work is widely recognized in scientific circles. So the news about the release of the new book by Yangfeld about Brodsky, at once became a sensation in the cultural life of the whole of Sweden.
The narration in the Yangfelds book is based on his friendship with Brodsky. Of course this fact gives the author a unique opportunity to tell the reader well-known biographical facts of Brodskys life as a wirter in a new light, but also share with the reader details of the inner world of man, a thinker, Joseph Brodsky.


Read more... )Read more... )

 

rurik: (Default)
Повышенный интерес к русской литературе в Стокгольме, на родине Нобелевской премии.http://ruriktochkase.livejournal.com/1890.html SWEDISH VERSION

http://ruriktochkase.livejournal.com/753.html   ENGLISH VERSION

http://ruriktochkase.livejournal.com/953.html  SERB VERSION

Повышенный интерес к русской литературе в Стокгольме, на родине Нобелевской премии. Сегодня(8/4) вышла в свет новая книга друга Бродского, о Бродском - "Язык бог", известнейшего шведского писателя Бенгта Янгфельда.

Общепризнан тот факт, что увеличение интереса к писателю той или иной страны, в Стокгольмских литературных кругах, увеличивает шанс писателей из этой страны на получение нобелевской премии в будущем. В свою очередь, литература стран уже имеющих  нобелевских лауреатов, всегда более внимательно отслеживается Стокгольмскими критиками. istochnik http://blog.imhonet.ru/author/lechimsja/post/1607062/ Создаётся позитивная спираль, в которой успех порождает новые успехи. Возможно что и на данный момент мы наблюдаем витки одной из таких спиралей.

Конечно же, для восприятия истеблишментом, крайне важно, кто собственно обращает интерес к литературе той или иной страны? Здесь роль играет, не столько широкая популярность, сколько официальное признание творчества того или иного литератора.

Хотелось бы отметить что при рассмотрении с данной точки зрения, тот факт что Бенгт Янгфельд награждён "Авруст присет", самой престижной внутри-шведской премией, приобретает особую важность. Помимо литературных критиков, творчество Янгфельда широко признано и в научных кругах. Поэтому новость о выходе в свет новой книги Янгфельда о Бродском, в одночасье стала сенсацией в культурной жизни всей Швеции.

Повествование в книге Янгфельда основывается на его общении и дружбе с Бродским. Разумеется данный факт, даёт автору уникальную возможность расказать читателю как об общеизвестных, биографических фактах жизни писателя Бродского в новом свете, но так же и поделится с читателем деталями внутреннего мира человека, мыслителя Иосифа Бродского.

 спешу поделится с вами интервью любезно предоставленное нам Бенгтом Янгфельдом:

 

Read more - click HERE! )

 


rurik: (Default)

 штокхолмски литерарни кругови се све више интересују за руску књижевностПознато је да пораст интересовања у Штокхолмским литерарним круговима за
књижевником неке земље повећава његову шансу да добије Нобелову награду. (source in this journal: http://ruriktochkase.livejournal.com/418.html )И обрнуто, књижевност оних земаља које већ имају Нобелове лауреате се увек пажљивије прате од стране шведских критичара. Тако се ствара једна позитивна спрега, где један успех рађа нови. Могуће је да смо управо сведоци једног таквог момента.

Наравно, са становишта културног естаблишмента, веома је важно ко је то заправо у жижи књижевних кругова неке државе. original source http://blog.imhonet.ru/author/lechimsja/post/1622246/ Популарност међу широким кругом читалаца не игра значајнију улогу, важно је да је рад тог писца или преводиоца признат од стране званичне критике. Гледано из овог угла, треба нагласити чињеницу, да је рад Бенгта Јангфелда (добитника награде "...", најпрестижније награде у Шведској), а који ових дана заокупља пажњу јавности – од великог значаја. Осим у круговима књижевне критике, Јангфелдов рад је веома признат и цењен и у научним круговима, па је објављивање његове књиге о Бродском, изазвало сензацију у шведској културној јавности. Тема ове књиге се базира на пишчевом пријатељству с Јосифом Бродским, што читаоцу даје јединствену прилику да познате чињенице о Бродском сагледа и из другог угла, као и да се упозна са детаљима унутрашњег света Јосифа Бродског, као човека и мислиоца.

Желео бих да са вама поделим интервју који сам урадио са Бенгтом Јангфелдом:

-ЛП: По Вашем мишљењу, шта је то што Бродском даје посебан значај данас?

-БЈ: Важност Јосифа Бродског се огледа у чињеници да његово дело, иако више није међу живим писцима, побуђује несмањено интересовање. А, такође се огледа и у појави књижевних чланака у шведским литерарним круговима, који придају велики значај делима песника као што је био Ј. Бродски. По мом мишљењу, тај феномен се може назвати ,, Успавани класици“. Писац умре, интересовање читалаца почиње да бледи, и на крају се њихова пажња поново окреће делима истинских књижевних великана.


-ЛП: Да ли сматрате да је могуће повући одређене паралеле између самосвести Бродског о његовом сопственом идентитету и потраге за идентитетом кроз које пролазе многи Руси?

- БЈ: Идентитет Бродског није био везан за његову националност, а постојао је невезано и од религије. Његов идентитет је био везан за његов језик. Бродски је обожавао свој језик, а поготово од када је изгнан из своје земље. Запитајте се, да ли сте искрени према себи? Како се постављате према другим људима? То је било од кључне важности за Јосифа Бродског, и његов идентитет је био нераскидиво везан за руску културу.


-ЛП: Господине Јанфелд, да ли сматрате да се религијски погледи Јосифа Бродског могу приметити и у дебатама о религији модерног друштва и књижевности?


-БЈ: Бродског су питали да ли је религиозан, а он је одговорио: ,,Понекад да, понекад не.“ Бродски је имао осећај дубоког поштовања према непознатом, и није желео да тај осећај ограничава.


-ЛП: Г. Јангфелд, по вашем мишљењу, да ли ће постојати разлике у доживљају ове књиге међу руским и шведским читаоцима? И, које би то разлике могле да буду?

-БЈ: Ово је веома интересантно питање. Управо припремам руску верзију чији ће део бити објављен у мајском издању магазина ,,Звезда“. Није све што је занимљиво Швеђанима, занимљиво и Русима, тако да ћу додати неке делове. На пример, многи људи из окружења Јосифа Бродског су непознати на Западу. А, књига ће, као целина, у руском издању бити написана потпуно другачије. Док сам држао предавања у Русији, рекли су ми:,, За нас су били најзанимљивији они делови Вашег предавања у којима сте говорили о СССР-у, земљи која је нама непозната.“
translated by: Jelena Catic
Leonid Pankratov(c)2010  first published in http://rurik.se/blog/index.html Stockholm, Sweden.


rurik: (Default)


Idag (8 / 4) publicerades en ny bok om Brodsky ”Språket är gud ", av den berömda svenska författaren Bengt Jangfeldt.
Det bör noteras att Bengt Jangfeldt har fått August priset ", det mest prestigefyllda svenska inrikes priset i litteratur. Utöver litteraturkritiker, är Jangfeldts verk erkända även inom vetenskapliga kretsar. (originalet i LJ http://ruriktochkase.livejournal.com/418.html) Därför blev nyheten om publiceringen av Jangfeldts nya bok om Brodsky, en omedelbar sensation i den kulturella Sverige.
Bokens berättelse baseras på Jangfeldts vänskap med Brodsky. Naturligtvis ger detta författaren en unik möjlighet att belysa både välkända, biografiska fakta i Joseph Brodskys liv i ett nytt ljus, och även dela med läsaren nya detaljer av människan och tänkaren Joseph Brodsky inre värld


Bengt Yangfeldt har gett oss en exklusiv intervju angående den nyutkomna boken, som ni kan läsa nedan:

Read more... )

 


Profile

rurik: (Default)
rurik

January 2013

S M T W T F S
  12345
67 89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 02:03 am
Powered by Dreamwidth Studios